KM Consulting

KM Consulting d.o.o. je agencija za posredovanje sa nekretninama, te koja znanjem i stručnošću svojih djelatnika, postavlja nove standarde na tržištu nekretnina.
Saznajte više

Posredovanje

Usluga posredovanja omogućuje vezu između prodavatelja i kupca, te između najmodavca i najmoprimca

Saznajte više

Konzalting

Iskustvo i razumijevanje tržišta nekretnina od izuzetne je važnosti jer nam omogućava učinkovitost poslovanja

Saznajte više

Projekti

Projektima obuhvaćamo planiranje ciljeva, resursa, vremenskog okvira i dosega projekta sa svrhom provedbe plana

Saznajte više